English summary:

Try out one or more of the tools from digidemguide.org on your group or organisation and document the result.

Svenska:

http://digidemguide.org samlar vi verktyg för deltagande. Testa att använda dem på din organisation och dokumentera hur det fungerar. Är de användbara för er? Skulle något behöva förändras eller förbättras för att verktyget skulle passa bättre för er? Vad skulle krävas av organisationen för att börja använda verktyget i sin verksamhet?

Comments

No comments to display.