English summary:

Translate the citizen platform Consul to Swedish (or other languages) and make it available to organisations and local municipalities in Sweden (or abroad).

Svenska:

Medborgarplattformen Consul används av Paris, Madrid, Barcelona och många fler städer i Spanien. Det är en webbplattform för medborgarförslag, medborgarbudget och diskussion av lagförslag. Consul har även använts för att hantera årsmötesmotioner av brittiska organisationen Momentum.

Consul är open source och går att översätta till fler språk. I det här projektet översätter vi plattformen till svenska (eller andra språk) och gör den fritt tillgänglig för kommuner att använda som medborgarplattform och organisationer att använda för årsmötesmotioner.

Du behöver kunna översätta från engelska och gärna spanska till svenska.

Om du vill testa att installera och ändra i koden till Consul är det skrivet i Ruby.

Hemsida: http://www.decide.es/en/

Källkod: https://github.com/consul/consul

Comments

No comments to display.